PHP programiranje i matematičke funkcije

Vrlo je korisno poznavati osnovne matematičke funkcije u PHP-u. Nebrojano puta ćete koristiti neke od njih. Postoje standardne operacije + (sabiranje), – (oduzimanje), * (množenje), / (deljenje) i % (ostatak pri deljenju).
Na primer


<?php
$number1 = 10;
$number2 = 7;
echo $number1 + $number2;
?>

Dobijamo rezultat 17.

Redosled izvršenja matematičkih operacija prate ona pravila koja su i inače poznata u matematici.

Na primer: $calc = 8 + 3 * 2;

Naravno, prvo se množe brojevi pa se dodaje prvi sabirak tako da je rezultat 14.

Inače sve matematičke funkcije se nalaze u narednoj tabeli. / preuzeto sa w3c school /

Function Description PHP
abs() Returns the absolute value of a number 3
acos() Returns the arccosine of a number 3
acosh() Returns the inverse hyperbolic cosine of a number 4
asin() Returns the arcsine of a number 3
asinh() Returns the inverse hyperbolic sine of a number 4
atan() Returns the arctangent of a number as a numeric value between -PI/2 and PI/2 radians 3
atan2() Returns the angle theta of an (x,y) point as a numeric value between -PI and PI radians 3
atanh() Returns the inverse hyperbolic tangent of a number 4
base_convert() Converts a number from one base to another 3
bindec() Converts a binary number to a decimal number 3
ceil() Returns the value of a number rounded upwards to the nearest integer 3
cos() Returns the cosine of a number 3
cosh() Returns the hyperbolic cosine of a number 4
decbin() Converts a decimal number to a binary number 3
dechex() Converts a decimal number to a hexadecimal number 3
decoct() Converts a decimal number to an octal number 3
deg2rad() Converts a degree to a radian number 3
exp() Returns the value of Ex 3
expm1() Returns the value of Ex – 1 4
floor() Returns the value of a number rounded downwards to the nearest integer 3
fmod() Returns the remainder (modulo) of the division of the arguments 4

getrandmax()

Returns the maximum random number that can be returned by a call to the rand() function 3
hexdec() Converts a hexadecimal number to a decimal number 3
hypot() Returns the length of the hypotenuse of a right-angle triangle 4
is_finite() Returns true if a value is a finite number 4
is_infinite() Returns true if a value is an infinite number 4
is_nan() Returns true if a value is not a number 4
lcg_value() Returns a pseudo random number in the range of (0,1) 4
log() Returns the natural logarithm (base E) of a number 3
log10() Returns the base-10 logarithm of a number 3
log1p() Returns log(1+number) 4
max() Returns the number with the highest value of two specified numbers 3
min() Returns the number with the lowest value of two specified numbers 3
mt_getrandmax() Returns the largest possible value that can be returned by mt_rand() 3
mt_rand() Returns a random integer using Mersenne Twister algorithm 3
mt_srand() Seeds the Mersenne Twister random number generator 3
octdec() Converts an octal number to a decimal number 3
pi() Returns the value of PI 3
pow() Returns the value of x to the power of y 3
rad2deg() Converts a radian number to a degree 3
rand() Returns a random integer 3
round() Rounds a number to the nearest integer 3
sin() Returns the sine of a number 3
sinh() Returns the hyperbolic sine of a number 4
sqrt() Returns the square root of a number 3
srand() Seeds the random number generator 3
tan() Returns the tangent of an angle 3
tanh() Returns the hyperbolic tangent of an angle 4

Recimo da želimo da nađemo aritmetičku sredinu tri broja


<?php
 $a = 10;
 $b = 12;
 $c = 16;

 $avg = (($a + $b + $c) / 3);

 echo("Aritmetička sredina zbira data tri broja iznosi $avg");
?>

Nadam se na vam je sada malo jasnija upotreba matematičkih funkcija u PHP programiranju. Srećno kodovanje.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s